Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Αναπληρωτές στα ελληνικά σχολεία ανά βαθμίδα εκπαίδευση. Τι λέει η έκθεση του ΟΟΣΑ

Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολ. έτους 2018-19»

Παρουσίαση της έκθεσης του ΟΟΣΑ «Εκπαίδευση για ένα Λαμπρό Μέλλον στην Ελλάδα»

Τι ισχύει για μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία

1-20 Μαϊου οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία